วันเข้าพรรษา

โดยวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จะจัดกิจกรรมวันแห่งเทียนเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมมีคุณธรรมจริยธรมและสืบสานประเพณีนี้ไว้ให้ยืนยาวตลอดไป

Advertisements

สภานักเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 สภานักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะสีของโรงเรียน และกิจกรรมอื่นๆที่ทางสภานักเรียนดำเนินการมา

สภานักเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ศึกษาดูงาน


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 สภานักเรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยให้ความสนใจพิเศษในการจัดกิจกรรมของคณะสีของนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม